Welkom

Middels deze website houd ik u op de hoogte over de maatschappelijke ontwikkelingen rondom onderwijsvernieuwing en ict.

Wat zijn de gevolgen voor het onderwijsleerproces en voor de onderwijsorganisatie?

Hoe kan ict hierbij worden ingezet ter ondersteuning van de realisatie van nieuwe onderwijsconcepten.

Kristian Van den Berg

The Secret of Change Is to Focus All of Your Energy, Not on Fighting the Old, But on Building the New

Socrates