Mentor School De Droomspiegel op Leraar24 over 21st Century Skills

De wereld verandert van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dit vraagt bepaalde competenties van burgers om succesvol mee te kunnen doen in deze samenleving. Het onderwijs moet hierop inspelen en leerlingen van nu voorbereiden op een toekomst voor later. Hoe geven scholen vorm aan deze uitdaging? Op Mentor School De Droomspiegel in Almere…
Lees meer