• Onderwijs

    Terugblik Almeers Onderwijscongres Samen Verder Vooruit

    Maandag 10 maart vond het congres ‘Samen verder Vooruit’ plaats in Almere, het tweede congres in het kader van Almere Onderwijsstad 2013-2014. Dankzij extra investeringen, een gezamenlijke focus en een goede samenwerking, is de kwaliteit van het onderwijs in Almere flink vooruit gegaan. Almere wilde met dit congres haar successen delen en suggesties terugkrijgen van het onderwijsveld over het nog verder verbeteren van het onderwijs in de stad. Voor mijn Daltonschool De Droomspiegel, onderdeel van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe (SKO) heb ik tijdens het Onderwijscongres een presentatie gegeven over Mobiel Leren met iPads op De Droomspiegel. In het onderstaande filmpje kort een impressie van onze leerlingen. Mobiel leren…